Let's Get Creative.

Stay In Touch.

Terms and conditions

Welkom op www.robindeneyer.be. Als zelfstandige webdeveloper verstrek ik diensten onder de volgende voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over uw rechten en verplichtingen.

1. Offertes en Facturatie

1.1 Alle prijzen vermeld in offertes en facturen zijn exclusief BTW.

1.2 Offertes zijn geldig voor een periode van twee weken vanaf de datum van uitgifte. Indien binnen deze termijn geen akkoord wordt gegeven, vervalt de offerte automatisch.

1.3 Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Klanten hebben het recht om binnen twee weken na ontvangst van de factuur bezwaren kenbaar te maken.

2. Onkosten en Externe Kosten

2.1 Onkosten en externe kosten, zoals kosten voor plugins en fotografie, vallen buiten de offerte en worden altijd in overleg met de klant besproken tijdens het project.

3. Browserondersteuning

3.1 De ontwikkelde websites zullen de nieuwste versies van webbrowsers ondersteunen om een optimale gebruikservaring te waarborgen.

4. GDPR Compliance

4.1 Ik verbind me ertoe om in overeenstemming met de GDPR-wetgeving te werken en de privacy van uw gegevens te beschermen.

5. Deadlines

5.1 Deadlines zijn doelstellingen en kunnen alleen worden gehaald als alle benodigde elementen voor het bouwen van de website tijdig beschikbaar zijn.

5.2 Afwijkingen van deadlines leiden niet tot kortingen of sancties. Deadlines zijn richtlijnen en geen harde garanties.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of fouten die het gevolg zijn van omstandigheden buiten mijn controle, inclusief maar niet beperkt tot technische problemen, leveringsvertragingen van derden, of onvolledige/inaccurate informatie van de klant.

7. Annulering

7.1 Projecten kunnen door beide partijen worden geannuleerd met een schriftelijke kennisgeving. Bij annulering door de klant kunnen reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

8. Wijzigingen aan de Voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De meest actuele versie zal altijd beschikbaar zijn op de website.

Door gebruik te maken van mijn diensten, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met mij opnemen via hello@robindeneyer.be .